Rechtshulp

Zit je met juridische problemen of vragen ?

De dienst Rechtshulp zal een advies verlenen als eerste stap in de verdere oplossing van een geschil.
Je kan hier terecht voor algemene juridische informatie of een eerste verkennend juridisch advies. Elk advies is gratis en strikt vertrouwelijk.
In principe worden alle rechtsproblemen binnen het domein van het personen- en familierecht en het verbintenissenrecht behandeld. 

Voorbeelden

Vragen rond echtscheiding, onderhoudsgeld, erfenissen, huur, contracten, ... .

Het advies beperkt zich tot één of enkele gesprekken. Indien nodig word je doorverwezen naar een (pro deo) advocaat, notaris of andere bevoegde instantie. Het betreft hier enkel rechtshulp in eerste lijn.