Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Om de renovatie van appartementsgebouwen te faciliteren, steunt de Vlaamse overheid de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) bij het opstellen van een renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen. Het doel van het renovatiemasterplan is om een totaalrenovatieadvies te geven aan de VME, zodat ze via een onderbouwde aanpak het gebouw toekomstbestendig kan maken.

Meer informatie over het renovatiemasterplan kan je hier terugvinden.