Renovatiepremie

OPGELET! Vanaf 1/7/2022 wordt de Vlaamse renovatiepremie, samen met de energiepremies van Fluvius, geïntegreerd in "Mijn VerbouwPremie". Wil u nog een renovatiepremie aanvragen? Dan kan dat tot en met 30/6/2022. Daarna start een aanvraagstop tot 1/10/2022.

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die de structurele elementen, het dak, het buitenschrijnwerk en/of de technische installaties van hun woning (die minstens 30 jaar oud is) of een bestaand gebouw dat omgevormd wordt tot woning, willen renoveren. Het maximumbedrag ligt vast op €10.000.

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner voor de enige woning die u bezit mag u niet meer verdienen dan:

 • 44.620 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste.
 • 63.740 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste).
 • 63.740 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste)

Daarbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum. De bedragen hierboven gelden voor aanvragen van het jaar 2021.

Als u de premie aanvraagt voor een woning die u verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke werken komen in aanmerkingen voor een premie?

Alleen renovatiewerken die binnen de onderstaande vier categorieën vallen komen in aanmerking voor een premie:

 • Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
 • Categorie 2: het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
 • Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.
 • Categorie 4: de technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.
Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie van werken. Voor elke categorie van werken is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (exclusief BTW) nodig om recht te hebben op een premie.

Het bedrag van de premie is voor eigenaren-bewoners, afhankelijk van het inkomen, een vast percentage van het totale factuurbedrag. Volgende doelgroepen hebben recht op het hoogste premiepercentage van 30%, met een maximum van 3.333 euro per categorie:

 • alleenstaanden met een inkomen van max. 31.870 euro;
 • alleenstaanden met een persoon ten laste en een inkomen van maximum 44.620 euro (plus 3.570 euro per extra persoon ten laste):
 • voor samenwonenden en een inkomen van max. 44.620 euro (plus 3.570 euro per extra persoon ten laste).

Voor alle andere eigenaren-bewoners bedraagt de tegemoetkoming 20% van het totale factuurbedrag, met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie.

Eigenaars die de gerenoveerde woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor hebben recht op 30% premie, met een maximum van 3.333 euro per categorie.

Het maximumbedrag van de premie, voor alle categorieën samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Hoe kan ik een renovatiepremie aanvragen?

U kan een premie aanvragen nadat de werken uit een bepaalde categorie (zie boven) voltooid én gefactureerd zijn. Eigenaren-bewoners moeten op de aanvraagdatum ook in de gerenoveerde woning wonen.


U kunt in principe twee aanvragen indienen.
Voor elke categorie van werken kunt u in tien jaar tijd maar eenmaal een premie aanvragen:

 • Eigenaren-bewoners met een inkomen dat recht geeft op een premie van 30% van de gefactureerde werken, kunnen bij de eerste aanvraag vrij het aantal categorieën kiezen, en mogen ook kiezen wanneer ze een tweede aanvraag doen voor de resterende categorie(ën).
 • Eigenaren-bewoners met een inkomen dat recht geeft op een premie van 20% kunnen per aanvraag maximaal twee categorieën van werken indienen. Een tweede aanvraag, voor andere categorieën van werken, is minstens een jaar en maximaal twee jaar na de eerste aanvraag in te dienen.

Een renovatiepremie aanvragen kan op papier en digitaal.

Meer informatie vindt u in de brochure onderaan deze pagina of op https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie 


Ik wil een renovatiepremie aanvragen