Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en verkavelingen

Ruimtelijke UitvoeringsPlannen worden opgemaakt op drie niveaus :

Deze RUP’s worden opgemaakt in uitvoering van de structuurplannen.Vanaf het moment dat een gemeentebestuur beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan bijgevolg overgegaan worden tot de opmaak van RUP’s. Na goedkeuring is een RUP onmiddellijk uitvoerbaar en zullen bouwaanvragen beoordeeld worden op basis van het RUP. Deze RUP’s zullen stelselmatig het Gewestplan en de daaraan gekoppelde verkavelingsplannen en bijzondere plannen van aanleg vervangen.

Wil u graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Niel?

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrieven die u interesseren.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina