RWA verbinding Kontichsesteenweg - Struisbeek

Startdatum: 17 mei 2019

De werken zullen 20 maanden duren.
 
Aquafin legt een aparte afvoerleiding voor regenwater (RWA-leiding) aan in de N177 (Boomsesteenweg).
 
Deze RWA-leiding vangt het regenwater op en transporteert het naar de Struisbeek waar het wordt geloosd. De bestaande leiding voor het transport van afvalwater (DWA-leiding) naar de zuiveringsinstallatie wordt hierbij ook vernieuwd.Volgens de huidige planning starten de werken rond 1 juni.
 
Er wordt dan tegelijk gewerkt ter hoogte van de Struisbeek in de richting van Kontichsesteenweg en van aan de Kontichsesteenweg in de richting van de Guido Gezellestraat.
 
Update 7 juni 2019 :

Aanleg bouwput voor aansluiting regenwaterriool op Struisbeek

Aan de Struisbeek wordt vanaf dinsdag 11 juni gestart met het maken van de bouwput voor de aansluiting van de hoofdriool voor regenwater op de beek. Naar verwachting kan de aannemer in de week van 24 juni beginnen met de bouw van de aansluiting. Pas als deze klaar is, kunnen hier de eerste rioolbuizen de grond in.

Start aanleg riolering tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat op 17 juni

Tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat werd de asfaltlaag ondertussen afgeschraapt. Momenteel worden voet- en fietspad opgebroken en wordt de doorgang voor voetgangers en fietsers afgebakend zodat je de werf veilig kunnen passeren. De aannemer zorgt ervoor dat de opritten naar de woningen, handelszaken en bedrijven voorlopig worden aangevuld zodat deze toegankelijk blijven.

Volgende week worden onder meer de rioolbuizen geleverd. Zo kan de aannemer op maandag 17 juni beginnen met de aanleg van de riolen. Hij begint ter hoogte van het kruispunt van de N177 met de Kontichsesteenweg en werkt in de richting van Boom.

Update 17 juni 2019 :

Werken bouwput voor aansluiting regenwaterriool op Struisbeek gestart

Deze week is de aannemer gestart met het uitgraven van de bouwput voor de aansluiting van de regenwaterriool op de Struisbeek. Zo werd bv. de beschoeiing geplaatst. In de week van 17 juni wordt eerst de bouwput verder afgewerkt waarna de voorbereidingen starten voor de bouw van de aansluiting op de Struisbeek. De bouw zelf begint in de week van 24 juni.

Vanaf 17 juni gaan eerste buizen in de grond

Deze week werden de rioolbuizen geleverd in het deel tussen Kontichsesteenweg en Hoevelei. Op 17 juni begint de aannemer van aan het kruispunt de sleuf te graven en de rioolbuizen te leggen. Hij werkt dan geleidelijk verder in de richting van Boom. Bewoners en bedrijven langs dit deel van de werken krijgen van de aannemer nog een brief met meer informatie.

Kruispunt Kontichsesteenweg afgesloten vanaf 24 juni

Nu maandag 24 juni wordt het kruispunt van de N177 met de Kontichsesteenweg afgesloten voor auto's en vrachtwagens. Behoudens onvoorziene omstandigheden duren de werken aan het kruispunt tot eind augustus.

Fietsers en voetgangers kunnen de hele tijd door, voor hen wordt een doorgang vrij gehouden. We vragen hen uitdrukkelijk om extra op te letten en de werfsignalisatie strikt te volgen.

De N177 is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer! Het verkeer richting Antwerpen dat naar Hemiksem wil rijden, moet al eerder afslaan - naar de Helstraat.

Bestemmingsverkeer dat op de N177 in de richting van Antwerpen rijdt, wordt vanaf maandag op het kruispunt met de Kontichsesteenweg afgeleid naar de A12.

Doorgaand verkeer dat richting Atomiumlaan of Ikea wil, moet gebruik maken van de doorsteek van de A12 naar de N177 op de grens van Wilrijk (net voorbij de werf). Opgelet: de doorsteek ter hoogte van De Decker - Van Riet is enkel voor bestemmingsverkeer!

Update 12 juli 2019

Werken kruispunt Kontichsesteenweg lopen door tijdens bouwverlof

Afgelopen week heeft de aannemer in de zone van de Struisbeek verder gewerkt aan de bouw van een overstortconstructie: de vloerplaat werd volledig geplaatst, momenteel wordt de bekisting gemaakt. Tijdens het bouwverlof zal er niet verder gewerkt worden in deze zone.

 Ook in de N177 zijn de werken weer een stuk opgeschoten: de rioleringen, zowel vuilwaterafvoer als regenwaterafvoer, werden geplaatst tot aan de Hoevelei. Momenteel worden de huisaansluitingen voorbereid op het stuk reeds aangelegde riolering. Om te vermijden dat twee grote kruispunten tegelijk worden afgesloten, zal de verdere aanleg van riolering in deze zone pas hervat worden na het bouwverlof. 

Tijdens het bouwverlof wordt er wél verder gewerkt aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Daar is de nieuwe riolering bijna volledig geplaatst. Volgende week volgt de verdere afwerking, aansluitend worden de huis- en kolkaansluitingen op deze nieuwe infrastructuur voorbereid. Ook zal tijdens het bouwverlof de onderfundering van de rijweg voorbereid worden. 

Update 30 augustus 2019

Nieuwe fase rioleringswerken N177 richting Antwerpen

Maandag 2 september start Aquafin in Aartselaar met de volgende fase van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel aan de N177 tussen het kruispunt met de Guido Gezellestraat en de beek ter hoogte van de automarkt/koffie Rombouts.

Daarvoor worden de busstrook en één rijstrook van de N177 plaatselijk afgesloten. Eén rijstrook van de N177 blijft steeds toegankelijk voor bestemmings- en busverkeer.

Vanaf 2/9 kan je vanuit de Guido Gezellestraat niet meer de A12 of N177 op en omgekeerd. Het kruispunt blijft vermoedelijk afgesloten tot 30 november 2019.

Bestemmingsverkeer Schelle en Hemiksem

Het is om veiligheidsredenen onverantwoord om automobilisten via de middenbaan linksaf te laten slaan richting Hemiksem aan het kruispunt Cleydaellaan.

Van in de Rupeltunnel wordt daarom al aangegeven dat bestemmingsverkeer voor Schelle en Hemiksem best in Boom de autosnelweg verlaat.

Vrachtverkeer naar Hemiksem wordt gevraagd om door te rijden tot aan de Krijgsbaan (Wilrijk).

Voor wie vanuit Antwerpen komt met bestemming Hemiksem of Schelle, wijzigt er niets. 

Op zaterdag 31 augustus gaat het kruispunt N177 / Kontichsesteenweg terug open.

De lichten worden die ochtend nog aangepast, wat tijdelijk hinder met zich zal meebrengen.

Vanaf dan is er op dat kruispunt wel terug kruisend verkeer mogelijk van de ene naar de andere zijde van de A12.

Alle omleidingsplannen vind je hier.