Seniorenadviesraad

Gemeentelijke Adviesraad voor senioren (= voor alle 55-plussers uit de gemeente).

De Seniorenraad buigt zich over alle kwesties die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De raad bevordert de samenwerking en coördinatie binnen het seniorenwerk en de seniorenzorg.

Tevens verzorgt ze activiteiten zoals seniorenfeest, info- en vormingsmomenten, ontspanningsnamiddagen, … in samenwerking met het gemeentebestuur en het WZC Maria Boodschap.

De seniorenadviesraad is samengesteld uit afgevaardigden van de drie Nielse seniorenverenigingen, het WZC Maria Boodschap en individuele, geïnteresseerde senioren. Tevens woont de schepen voor seniorenbeleid, evenals de OCMW-voorzitter de vergaderingen bij. De gemeentelijke consulent welzijn is secretaris van de seniorenraad.

Voorzitter:
Roger Truyts

Secretaris: 
Daisy Berben

Afgevaardigden:

  • Ludo De Meyer (VIEF Niel)
  • Rita De Vries (VIEF Niel)
  • Henriette De Schrijver (S-PLUS)
  • Alfred Huych (OKRA)
  • Maurice Migot (S-PLUS)
  • Mariette Verbruggen (S-PLUS) 
  • Guido Verheyden (OKRA)