Seniorenflats Volkenbondstraat

Het OCMW-Niel heeft 28 seniorenflats in de Volkenbondstraat. Voorwaarde voor toekenning van een flat zijn

  • u bent minstens 65 jaar
  • u heeft geen woning in eigendom (om medische redenen kan hiervoor een afwijking verkregen worden)
  • u overschrijdt de maximum inkomensgrens niet (zie reglement)
  • u kan zich vinden in het intern huurreglement

De toekenning van de woningen gebeurt op basis van het tijdstip van inschrijving op een wachtlijst. Inwoners van Niel genieten voorrang. De maandelijkse huur wordt berekend volgens de bepalingen van de Vlaamse sociale huurwetgeving.