Seniorenflats Volkenbondstraat

Het OCMW-Niel heeft 28 seniorenflats in de Volkenbondstraat. Voorwaarde voor toekenning van een flat zijn:

  • minimumleeftijd van 60 jaar bereikt
  • geen woning in eigendom hebben (om medische redenen kan hiervoor een afwijking verkregen worden).
  • de maximum inkomensgrens mag niet overschreden zijn (zie reglement).
  • Het interne huurreglement kan u hier raadplegen.

De toekenning van de woningen gebeurt op basis van het tijdstip van inschrijving op een wachtlijst. Inwoners van Niel genieten voorrang. De maandelijkse huur wordt berekend volgens de bepalingen van de Vlaamse sociale huurwetgeving.