SMS voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking.

Als je doof of slechthorend bent of een spraakgebrek hebt, maakt dat het moeilijker zo niet onmogelijk om zelf de nooddiensten te contacteren via een gewone spraakoproep. Daarom hebben de federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken en de geïntegreerde politie ervoor gezorgd dat de noodcentrales eveneens bereikbaar zijn via SMS. Deze dienst is gratis en gereserveerd voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. Het is niet mogelijk om te SMS'en naar de traditionele noodnummers 112, 100 en 101, maar wel naar specifieke nummers die kunnen opgevraagd worden via email of SMS. Ben je doof, slechthorend of heb je een spraakbeperking? Bekijk dan hieronder de video in gebarentaal die uitlegt hoe je de specifieke nummers kan opvragen en hoe de SMS dienst werkt. U kunt de specifieke nummers opvragen vanaf 15/02/2015.
 
Klik hier om naar de website te gaan.
 
Als je de specifieke nummers opvraagt via SMS of e­mail, verklaar je daarmee op erewoord dat je zelf de noodoproepcentrales niet via een spraakoproep kunt contacteren. Als je niet doof of slechthorend bent of een spraakbeperking hebt blijft een spraakoproep de enige manier om de noodoproepcentrales te contacteren! Je mag dan geen SMS sturen naar de noodcentrales! Heb je vragen of heb je recent een nood­SMS gestuurd ? Stuur dan je vragen, ervaringen of opmerkingen naar feedbacksms@ibz.fgov.be. Test de noodnummers niet! Mensen die SMS gebruiken "om een grap uit te halen" riskeren gerechtelijk vervolgd te worden.

Kun je ook een MMS versturen naar de noodcentrales?

U kunt geen MMS versturen. De noodcentrales zijn enkel bereikbaar via SMS. Let daarom op dat uw gsm of smartphone een lang SMS­bericht niet omvormt tot een MMS­bericht als u de noodcentrales contacteert.

Waarom mag niet iedereen SMS'en naar de noodoproepcentrales?

Als je de noodoproepcentrales via een gewone spraakoproep kan bereiken, gebruik dan geen SMS! Bij een mondelinge bevraging kan de operator sneller inspelen op de antwoorden. Via een gewone spraakoproep kunnen operatoren bovendien medische begeleiding geven zoals reanimatie­instructies.

Kan je SMS'en als je op reis bent in het buitenland?

Als je in het buitenland bent kan u geen sms voor hulp sturen naar de specifieke nummers. U zult een foutboodschap ontvangen. 27­10­2015 SMS voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking http://www.sos112.be/nl/sms 3/4

Kan je met elk toestel of abonnement SMS'en?

SMS'en naar de noodnummers is gratis maar uw GSM moet een Belgische SIM­kaart hebben.

Waarom zijn de noodnummers 112, 100 en 101 niet bereikbaar via SMS?

De noodoproepcentrales zijn via SMS bereikbaar via specifieke nummers (niet 112, 100 en 101) omdat het over een eerste fase gaat. In een volgende fase voorzien we dat de traditionele noodnummers 112, 100 en 101 ook bereikbaar worden.

Zijn de noodnummers nog bereikbaar via fax?

De noodnummers 112, 100 en 101 blijven ook bereikbaar via fax.

Is het erg als ik het specifieke nummer voor dringende geneeskundige hulp SMS in plaats van het politionele nummer?

Er bestaan vaste procedures voor wanneer een SMS voor politiehulp in een meldkamer voor dringende geneeskundige hulp en brandweerhulp terecht komt of omgekeerd. Maar omdat de ene meldkamer dan informatie moet doorgegeven aan de andere, kan er wel tijd verloren gaan. Als je enkel politiehulp nodig hebt, gebruik dan het specifieke nummer voor politiehulp.

Worden SMS­berichten bijgehouden door de noodoproepcentrales?

Het tijdstip, de datum, de locatie en de informatie van de boodschappen worden bijgehouden. De operatoren zijn gebonden aan geheimhouding. Wanneer u een sms stuurt naar de noodnummers kan deze bewaard worden. Deze kunnen dan door de verantwoordelijken van de noodoproepcentrales opnieuw bekeken worden zodat mensen in nood nog beter geholpen kunnen worden.
Om die reden kunnen uw berichten gedurende een jaar bewaard worden. Dit is vastgelegd in artikel 125, § 1, 3° en artikel 128 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Mag ik de opgevraagde noodnummers doorgeven aan andere mensen die doof of slechthorend zijn of een spraakstoornis hebben ?

Wij verkiezen dat personen die tot de doelgroep behoren, zoveel mogelijk zelf de aanvraag voor de specifieke nummers doen.

Mag ik de noodnummers gebruiken met een GSM die niet van mij is om de noodnummers te SMS’ en ?

Als u doof of slechthorend bent of een spraakstoornis hebt, mag u een SMS sturen naar de noodnummers SMS’en met gelijk welke GSM, dus ook met een GSM die u tijdelijk van iemand 27­10­2015 SMS voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking http://www.sos112.be/nl/sms 4/4 anders gebruikt. De operatoren in de meldkamers behandelen alle SMS’en die ze ontvangen.
 
24/7 beschikbaar:

 Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar de noodcentrales bellen voor dringende hulp.