Sociaal-pedagogische toelage voor zwaar gehandicapte kinderen

Een sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan de zorgverlener - met name de moeder/vader of ander gezinslid - die thuis de opvoeding en zorg op zich neemt van zijn/haar gehandicapt kind.

Voorwaarden

  1. Kind én zorgverlener wonen in Niel op hetzelfde adres.
  2. De zorgverlener neemt thuis onbezoldigd de opvoeding en zorg van het kind op zich. Dit geldt ook voor het kind dat in een erkend semi-internaat school loopt of opgenomen is.
  3. Het kind is tussen 3 en 25 jaar.
  4. Het kind heeft een handicap van minimaal 66% of gelijkgesteld.
  5. Aan alle voorwaarden moeten voldaan worden.
  6. Jaarlijks een aanvraag indienen tot toelage via het aanvraagformulier.

Voor meer details over de voorwaarden: zie aanvraagformulier

Bedrag

De sociaal-pedagogische toelage bedraagt 150 euro per kind indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.

De uitbetaling gebeurt in het jaar volgend op het jaar waarin de opvoeding en zorg plaats heeft gehad.

Uiterste indieningsdatum aanvraag: voor 1 juni 2021 (voor toestand 2020).