Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen, die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden, te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.

Het sociaal tarief stemt overeen met gunstige tarieven voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder.

Dit tarief wordt twee keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

De gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen geen huurgeld voor hun elektriciteits- en/of aardgasmeter.

Voorwaarden

Je kan het sociaal tarief alleen aanvragen als jij of iemand die bij je inwoont een van deze tegemoetkomingen krijgt:

  • een leefloon;
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van minstens 65 %;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend tot de categorie II, III of IV;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
  • financiële sociale steun van OCMW aan personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en die voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven;
  • financiële steun van OCMW in afwachting van een van de bovenstaande tegemoetkomingen.

Hoe aanvragen ?

Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief? Vraag een attest aan op het OCMW of aan de dienst die je tegemoetkoming uitbetaalt. Stuur het attest naar je energieleverancier. Het adres vind je op je energiefactuur.