Sociaal Verhuurkantoor

Het OCMW van Niel is aangesloten bij het sociaal verhuurkantoor "Optrek". Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen van private eigenaars en verhuurt ze verder aan mensen met een laag inkomen. Hiermee wil het verhuurkantoor de huisvestingsproblemen van zwakke bewoners helpen oplossen.

 

Sociale verhuurkantoren trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren aan de doelgroep.

Nogal wat eigenaars hebben minder goede ervaringen met huurders. Wat een goede spaarcent zou moeten opbrengen, brengt soms enkel zorgen mee.

Het sociaal verhuurkantoor huurt appartementen of huizen voor een langere periode (tot negen jaar). Het betaalt de eigenaar elke maand de overeengekomen huur, ook bij leegstand! De coördinator doet regelmatig een huisbezoek en controleert het onderhoud. Kleine herstellingen regelt het verhuurkantoor zelf, voor grotere onderhoudswerken wordt met de eigenaar overlegd wat de beste aanpak is.

Sociale verhuurkantoren zijn actieve partners in het lokaal woonbeleid en hebben goede contacten met overheidsdiensten, welzijnsdiensten en diensten voor nutsvoorzieningen. Sociale verhuurkantoren krijgen steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provinciebesturen, vele gemeenten, OCMW's en plaatselijke welzijnsdiensten.