Speelstraat organiseren

Wat is er leuker dan buitenspelen op straat? Om te zorgen dat kinderen dat in alle veiligheid kunnen doen, is het in onze gemeente mogelijk om een speelstraat in te richten. Hiervoor wordt een (deel van de) straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer en hebben kinderen en voetgangers vrij spel. Alleen bewoners die in straat wonen of een garage hebben, mogen stapvoets binnenrijden.


Waar moet een speelstraat aan voldoen? 

Om uw straat als speelstraat in te richten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De straat ligt in een woonzone, waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden.
  • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
  • De bereikbaarheid van de omliggende straten komt niet in het gedrang. Het verkeer moet dus altijd vlot kunnen doorstromen.
  • Handelszaken die in de straat liggen moeten altijd bereikbaar blijven.
  • Een speelstraat organiseren kan alleen tijdens de paasvakantie of de zomervakantie voor de duur van een aaneensluitende periode van maximaal 1 week, 1 opeenvolgende weekend of 1 vaste dag per week en dat telkens van 9u tot 17u.
  • U kan alleen voor uw eigen straat een speelstraat aanvragen.
  • Er zijn minstens 3 bewoners uit de straat die als meter of peter de speelstraat in goede banen willen leiden (bijvoorbeeld de afsluitingshekken zetten en weghalen, contact houden met de gemeente, toezicht houden op de speelstraat, …).
  • Minstens twee derde van de bewoners gaat akkoord om de straat in te richten als speelstraat. U kan de handtekeningen makkelijk verzamelen met ons enquêteformulier.
  • De politie en de gemeente geven hun goedkeuring om de straat af te sluiten.


Hoe kan ik een speelstraat aanvragen?
Een speelstraat dient u minstens 1 maand op voorhand aan te vragen. Dat kan online of door het papieren aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen bij de Dienst Kind en Jeugd (Ridder Berthoutlaan 1).

Uw aanvraag wordt verwerkt door de Dienst Kind en Jeugd. Vervolgens wordt die ter goedkeuring voorgelegd aan de politie en het college van burgemeesters en schepenen.

Meer informatie vindt u in de brochure onderaan deze pagina.