Sportbeleidsplan

Strategische doelstelling

De gemeente Niel wil in de komende legislatuur de brede waaier aan sportmogelijkheden ondersteunen en uitbreiden zodat elkeen een sportvereniging of sportevenement kan vinden waarbij men zich thuis voelt en zich op sportief vlak kan ontwikkelen en ontspannen.

 

Actieplan 1: Het ondersteunen van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.
 
Actie 1: Op basis van een subsidiereglement subsidies toekennen aan sportverenigingen ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.
 
Actieplan 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking
 
Actie 1: toekenning van subsidies aan sportverenigingen om professionalisering te stimuleren met bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking. 
 
Actieplan 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg en sportaanbod.
 
Actie 1: Jaarlijkse organisatie start -to- run 0 - 5 km
Velen starten een start-to-run, doch om echt vol te houden is voor vele mensen ook sociaal contact belangrijk. De gemeente Niel jaarlijks een start-to -run om deze begeleiding te bieden en iedereen, ongeacht de leeftijd een aanvaardbare conditie en gezondere levensstijl te laten opbouwen.
 
Actie 2: Jaarlijkse organisatie start -to-run 5 - 10 km
Om diegenen die succesvol de start -to -run van 0-5km hebben beëindigd en de loopmicrobe echt te pakken hebben wordt jaarlijks een start -to- run voor gevorderden georganiseerd.
 
Actie 3: Jaarlijkse organisatie dijkrun
De jaarlijks georganiseerde dijkrun richt zich tot meerdere doelgroepen. Enerzijds de recreatieve joggers die de kans krijgt een mooi parcours af te leggen doorheen het Nielse natuurgebied de Walenhoek en anderzijds de meer competitieve loper die zich hier kan voorbereiden op de 10 miles en een mooie prijs in de wacht kan slepen.
 
 
Actie 4: jaarlijkse organisatie Niel fietst
Deze activiteit richt zich op twee doelgroepen. Enerzijds de recreatieve fietser die in familieverband kan deelnemen aan een tocht van ± 35 kilometer. Anderzijds wordt een tourtocht georganiseerd voor de gevorderde wielertoerist van 150 km.
 
Actie 5: jaarlijkse organisatie Niel Plage
Met de organisatie van de 10-daagse Niel Plage wordt aan jong en oud een gevarieerde waaier aan zomerse sportactiviteiten geboden.
 
Actie 6: Jaarlijkse organisatie octaafwandeling
In samenwerking met de wandelclub van Schelle wordt jaarlijks een wandeltocht georganiseerd waarbij de wandelaar kan kiezen tussen 4, 6, 12, 18 en 22 kilometer + G-sport + seniorenparcours
 
Actie 7: Jaarlijkse organisatie mountainbike toertochten
Er worden jaarlijks mountainbikewedstrijden en toertochten georganiseerd waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit verschillende routes, km's, en niveaus. Er is mogelijkheid om zowel als recreant, dan als gevorderde mountainbiker deel te nemen aan de mountainbikeactiviteiten 
 
Actie 8: Jaarlijkse organisatie mountainbike wedstrijden
Er worden jaarlijks mountainbikewedstrijden en toertochten georganiseerd waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit verschillende routes, km's, en niveaus. Er is mogelijkheid om zowel als recreant, dan als gevorderde mountainbiker deel te nemen aan de mountainbikeactiviteiten 
 
Actie 9: Organisatie seniorensport
De organisatie van de seniorensport wordt nieuw leven in geblazen door middel van een wekelijkse sportmiddag met aangepaste activiteiten met professionele begeleiding. In samenspraak met de uitbater van de cafetaria aan de sporthal zal worden bekeken of na de sportieve activiteit kan worden nagepraat met een koffie en gebak aan democratische prijs.
 
Actie 10: Organisatie sportkampen
Jaarlijks worden tijdens de vakantieperiodes sportkampen georganiseerd met als doel jongeren kennis te laten maken met verschillende sporttakken. De nadruk wordt gelegd op omnisport, waarbij alle mogelijke sportvormen aan bod komen.
 
Actie 11: jaarlijkse organisatie scholenveldloop
In het kader van de Vlaamse veldloopweek organiseren de sportdiensten van Schelle en Niel een extrascolaire scholenveldloop gericht op alle leerlingen van het lager onderwijs en het laatste jaar van het kleuteronderwijs. De scholenveldloop wordt steeds georganiseerd op woensdagnamiddag, buiten de schooluren. De regie van de scholenveldloop wordt volledig in beheer van de sportdiensten georganiseerd. 
 
Actie 13: inschrijving op provinciale sporteldag promoten, een geldelijke tegemoetkoming bieden op de inschrijvingsprijs en gratis busvervoer voorzien.
 
Actie 14: initiatielessen yoga
20 X 10 initiatielessen yoga .
 
Actieplan 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport, en met bijzondere aandacht voor het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening.
 
Actie 1: Jaarlijkse organisatie van een sportdag voor mensen met een beperking i.s.m. de Pegode, Akabe en de welzijnsraad.
Jaarlijks wordt een sportwedstrijd georganiseerd in samenwerking met de , AKABE (organisatie die zich inzet voor scouting van jongeren met een handicap), Pegode, de welzijnsraad en de plaatselijke visclubs die elke deelnemer met een beperking individueel begeleiden. De opbrengst van deze sportdag wordt integraal geschonden aan een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking
 
Actie 2: Uitreiking van Sport cheques aan financieel kansarmen i.s.m. OCMW en Welzijnsschakels.  U vind het reglement onderaan deze pagina

 
Actieplan 5: In de komende legislatuur zal de gemeentelijke sportinfrastructuur voldoende onderhouden en uitgebouwd worden om de bevolking in de mate van het mogelijke in zo optimaal mogelijke omstandigheden te kunnen laten sporten en ontspannen
 
Actie 1: 2015 + 2016 afwerking sportpark in functie van de bouw van een jeugdhuis en afwerken van de omgeving, Finse piste, sportvelden, ...
 
Actie 2: 2014 automatisering van een slotensysteem aan het sporthalgebouw
 
Actie 3: 2015+2016 renovatie douches sporthal