Sportpark krijgt nieuw basketbalveld, skatepark, padelterreinen en Finse piste

De site van de sporthal onderging de voorbije jaren al een ware metamorfose met onder meer de komst van een grotere speeltuin en de populaire “Sutu Wall” (een interactieve voetbalmuur). Maar daar blijft het niet bij. We plannen om in het sportpark tegen de zomer van 2022 een nieuwe Finse piste, een basketbalveld, drie padelvelden en een skatepark aan te leggen. Het bestaande voetbalveld wordt omgetoverd tot een trainingsveld/minivoetbalveld. Bij de plannen houden we natuurlijk maximaal rekening met de omwonenden om eventuele geluids- of lichthinder tot een minimum te beperken.

Waarom gaan we het sportpark herinrichten? Ten eerste vergroten we zo het aanbod van sportinfrastructuur in onze gemeente en ten tweede beantwoorden we aan de groeiende vraag naar terreinen om padel te spelen of te skaten.

Heeft u vragen over het project? Bezorg ze ons dan gerust via het vragenformulier. Hieronder vindt u alvast een antwoord op veelgestelde vragen.

FAQ uitbreiding sportpark

De bestaande Finse piste wordt amper gebruikt. Is het dan wel de moeite waard om ze te vernieuwen?
Door de bouw van de nieuwe turnhal werd de Finse piste de voorbije maanden inderdaad iets minder gebruikt dan gewoonlijk. Maar in normale omstandigheden komen veel lopers er frequent naartoe. Daarnaast wordt ze gebruikt voor het Start 2 Run-programma, waar jaarlijks 60 tot 70-mensen aan deelnemen.

De Finse piste is dus één van de beste troeven in onze gemeente om mensen op een laagdrempelige manier aan het sporten te zetten. Door de Finse piste nu uit te breiden en te verbeteren, willen we in de toekomst nog meer Nielenaren doen bewegen.

Hoe groot wordt het skatepark? Op de plannen lijkt het eerder klein.
De grootte van het skatepark zal bepaald worden op basis van wat de ontwerpers kunnen realiseren binnen ons budget. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad geurden de gunningsvoorwaarden intussen goed, dus nu zullen de gespecialiseerde firma’s gevraagd worden om binnen het budget met de nodige creativiteit een zo groot mogelijk skatepark te realiseren, en dit naar de ideeën van de werkgroep “Skate”.

Waarom komt het skatepark er nu pas, terwijl dat al jaren geleden beloofd werd?
Het skatepark staat inderdaad al geruime tijd op de agenda, maar door andere meer dringende structurele werken en de bouw van een nieuwe turnhal, een ruimte voor gevechtssporten en danszaal moesten we dat helaas verschuiven naar een later tijdstip. In de tussentijd zijn we uitgebreid in gesprek gegaan met de werkgroep “Skate” met daarin ook ervaren skaters van verschillende leeftijdscategorieën.


Voorzien jullie in het sportpark ook een afkoelingsplein?
Dat is niet voorzien binnen de huidige plannen. Maar we installeerden in het verleden al drie grote canvasspandoeken over de speeltoestellen in de speeltuin van de sporthal, zodat er voldoende schaduw is voor de kinderen.

Gaat de gemeente de padelvelden uitbaten?
Nee, we bieden de terreinen in erfpacht aan een uitbater aan. De gemeente blijft zo eigenaar van de velden. De uitbater is dan de gebruiker en verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de velden, het reservatiesysteem, het uitlenen voor materiaal, … .

Waarom kiest de gemeente voor erfpacht?
Erfpacht is een budgetvriendelijke manier om ons sportaanbod uit te breiden én het is ook financieel aantrekkelijk voor clubs. Doordat de club volledig los staat van de gemeente, is er bovendien geen extra belasting voor de gemeentelijke dienst en het gemeentepersoneel.

Waarom komen er meerdere padelvelden? Zullen ze niet leegstaan als de hype weer overwaait?
Door meerdere velden te voorzien, zorgen we voor voldoende capaciteit en speelkansen. Daarnaast zullen de velden gebruikt worden voor de sportkampen, padelinitiaties en G-sportactiviteiten die de uitbater, zoals bepaald in de gunningsvoorwaarden, dient te organiseren.

Wie gaat de padelterreinen onderhouden?
De uitbatende club dient zelf de terreinen te onderhouden. Dat wordt zo vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente.

Hoe dicht liggen de padelvelden tegen de huizen rondom het sportpark?
De afstand tot de woningen bedraagt tussen de 77 meter en 179 meter. Daarmee zitten we ruim boven de norm van 50 meter die Sport Vlaanderen oplegt.

Welke maatregelen worden er genomen tegen geluidsoverlast van de padelvelden?
De bomen tussen het voetbalveld en de huizen zorgen voor een natuurlijke geluidsbuffer voor de bewoners van het Rode Kruisplein, F.D. Rooseveltstraat en Stationsstraat. De woningen in de E. Vinckstraat bevinden zich op minimum 100 meter van de padelvelden. Tussen de padelvelden en de woningen in de J. Wauterslaan liggen nog een speeltuin, een Arc-sport en een speeltuin en deels de sporthal zelf die ook het geluid tegen kunnen houden.

We monitoren de (geluids-)impact van de padelvelden op de voet. Als de overlast – ondanks de afstand – toch te groot is, moet de uitbater maatregelen nemen (bijvoorbeeld geluidsabsorberende wanden installeren). Verder vragen we de uitbater om spelers voldoende te sensibiliseren over geluidsoverlast door bijvoorbeeld luid roepen of supporteren.

Wat doen jullie tegen lichthinder door de felle lampen boven de padelvelden?
De uitbater moet een systeem voorzien dat ervoor zorgt dat de lichten ten laatste 15 minuten na het laatste spel automatisch gedoofd worden.

Wordt er extra parking voorzien nu het sportpark verder uitbreidt? Er is vandaag al vaak te weinig plaats.
Neen, de impact van op de parking is gering vermits er maar 12 padelspelers tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. We willen mensen net aanmoedigen om vaker de fiets te nemen. Daarom voorzien we wel extra fietsenstallingen naast de sporthal.

Hoeveel kosten de werkzaamheden?
De kosten voor de aanleg van de padelvelden zijn volledig ten laste van de erfpachtnemer, met uitzondering van een elektriciteitskabel en een toegangsweggetje voor G-sporters. De heraanleg van de Finse piste gebeurt in eigen beheer. Tot slot was de aanleg van het basketbalveld al voorzien in het budget van de ontwikkeling van de sporthalsite.

Wat zijn de volgende stappen in het proces?
Voor de padelvelden en het skatepark worden volgende stappen gezet:

  • De procedure voor de overheidsopdracht vastleggen door college van burgemeester en schepenen
  • Een openbare aanbesteding uitschrijven voor kandidaat-firma’s
  • De werken gunnen
  • De werkzaamheden starten (binnen de 70 dagen na de gunning)

Wanneer starten de werken?  
De start van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2022. We houden u uiteraard op de hoogte.