Startersgids voor de horeca (Horeca Vlaanderen)

In deze startersbrochure proberen ze je alvast wegwijs te maken in alle verplichtingen waaraan een horeca-ondernemer moet voldoen. Aan sommige verplichtingen moet élke zelfstandige ondernemer in dit land voldoen. Maar de horeca kent heel wat specifieke regelingen zoals die voor voedselveiligehid, toegankelijkheid of de gevreesde kassa.

Horeca Vlaanderen is de beroepsfederatie van de horecasector en verdedigt de belangen van de horeca-ondernemer van in de gemeente tot in Europa. In de lokale afdelingen vinden ondernemers elkaar om van elkaar te leren en de studiedienst van de federatie in Brussel staat zijn leden bij in allerhandse juridische kwesties.

Uiteraard kan deze Horeca-startersbrochure niet alles uitleggen. Indien je nog vragen hebt neem contact met Horeca Vlaanderen