Stedenbouwkundig inlichtingen

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen ?

  • U of uw notaris dient uw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. Als de gemeente de mogelijkheid voorziet, kan de aanvraag ook elektronisch ingediend worden. Sommige gemeenten hebben hiervoor ook een modelformulier.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Kostprijs

  • Het samenstellen en invullen van het formulier met stedenbouwkundige inlichtingen betreffende een onroerend goed: € 100 per aanvraag
  • Andere inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken: € 35 per begonnen uur.