(Steden)bouwkundige verordening

(Steden)bouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente. Voor onze gemeente zijn er verordeningen rond:

  • het voorzien van parkeerplaatsen en bergruimten
  • beplantingen ("kapreglement").

Alle (steden)bouwkundige verordeningen kan je online terugvinden op het Digitaal Stedenbouwkundig Informatieplatform.

Digitaal Stedenbouwkundig Informatieplatform

Opgelet: als je binnen het online platform zoekt op 'Niel', krijg je mogelijk ook andere ruimtelijke plannen te zien. Enkel de plannen van de 'Plannende overheid' 'Vlaams Gewest', 'Provincie Antwerpen' 'en 'Niel' zijn van toepassing op onze gemeente.