Stem op uw favoriete naam !

Vanaf 3 februari nemen het OCMW en de dienst burgerzaken hun intrek in het nieuwe pand gelegen tussen het bestaande gemeentehuisgebouw en de GO! Basisschool De Parel.

OCMW en gemeente bevinden zich vanaf dan op dezelfde gemeentelijke campus in de Ridder Berthoutlaan en stellen zich daar aan de inwoners van Niel voor als één organisatie.

De gemeente levert heel diverse diensten aan de burgers, gaande van het afleveren van identiteitskaarten en rijbewijzen, over registratie van adreswijzigingen en het afleveren van allerlei omgevingsvergunningen tot het ondersteunen van lokale handelaars.

In het nieuwe gebouw zal ook plaats voorzien worden voor het sociaal huis met het oog op de sociale dienstverlening. Het OCMW biedt diensten op maat aan voor inwoners met vragen om informatie en advies over wonen, werk, gezin en relatie, gezondheid, administratie, financiële of materiële ondersteuning, enz. Het maakt hen wegwijs in topics als pensioenen, mantelzorg, aangepast vervoer, vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking, huishuur, verwarmingstoelagen, en andere. De maatschappelijk assistenten van het OCMW bieden passende hulp aan iedereen die er nood aan heeft.

Ook de externe partners van gemeente en OCMW, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, het Huis van het Kind, de VDAB, en de lokale politie blijven in het nieuwe gebouw ten dienste staan, op afspraak of tijdens wekelijkse of maandelijkse zitdagen.

Al wie straks naar de Ridder Berthoutlaan komt zal door de medewerkers van het algemeen onthaal klantgericht ontvangen en begeleid worden naar de juiste gesprekspartners.

Het nieuwe gebouw wordt daarom de unieke toegangspoort voor alle diensten van OCMW en gemeente. Bezoekers zullen er gebruik kunnen maken van een aangename en goed uitgeruste gemeenschappelijke ontvangst- en wachtruimte.

Het gemeentebestuur is nog op zoek naar een geschikte naam voor de nieuwe gemeentelijke campus.

De voorbije weken selecteerden de medewerkers van gemeente en OCMW en de leden van het college van burgemeester en schepenen hun favoriete voorstellen.

Als inwoner van Niel krijgt u het laatste woord over de finale keuze tussen

  • Huis van de Nielenaar
  • Nielhuis
  • Nielderhuis

Stem daarom tot en met 19 januari 2020 op uw favoriet. Dit kan hiervia het strookje dat u in Niel Echo vindt, met de stembiljetten aan het onthaal van het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de nieuwjaarsreceptie van 19 januari 2020.