Steven Mattheus aangesteld als nieuwe schepen van openbare werken, mobiliteit en personeel

Vanaf 1 juli 2021 volgt Steven Mattheus Bart Van der Velde op als schepen van openbare werken, mobiliteit en personeel. Dat heeft de gemeenteraad van 22 juni 2021 formeel beslist.

Sinds het begin van deze legislatuur was Mattheus voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Wie dit voorzitterschap van hem overneemt, is nog niet beslist.

Als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt Van der Velde vanaf 1 juli 2021 opgevolgd door An Vermant. Zij is vandaag al lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.