Stookoliecheque

Wat?

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Gezinnen die verwarmen met stookolie of propaan in bulk kunnen een eenmalige toelage van € 300 (oorspronkelijk € 225), ofwel de "stookoliecheque", krijgen. 

Voor wie

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15/11/2021 en 31/3/2023 stookolie of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf.

De toelage kan maar een keer per gezin worden aangevraagd, en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe aanvragen ?

Om de toelagen aan te vragen, moet u een formulier invullen. Dat kan zowel online als op papier. Er bestaan twee soorten formulieren. Welke u moet kiezen hangt af van uw woning:

  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Online aanvragen worden sneller verwerkt. Het papieren formulier kan u downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuurt u aangetekend terug naar:

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Welke documenten moet ik nog bezorgen?

De documenten om uw aanvraag te staven zijn dezelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning (formulier A) voegt u volgende documenten toe:

  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15/11/2021 en 31/3/2023;
  • een bewijs van uw betaling van de factuur, of de verklaring van de leverancier als u gespreid betaalt en waaruit blijkt dat u in staat bent om te betalen;
  • uw rijksregisternummer;
  • uw bankrekeningnummer (IBAN en BIC);
  • het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van uw leverancier.

Voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

Tot wanneer kan ik een aanvraag doen?

Tot 10/4/2023

Afhandeling

De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van uw aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die u op het formulier invulde.

Meer info

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie https://energiemaatregelen.be waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden. 

Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be 

Heb ik recht op andere premies?

De stookoliecheque is een van de vele maatregelen die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen. Benieuwd voor welke u (nog) in aanmerking komt? Vul de online vragenlijst!