Stroomvoorziening in gemeente Niel

“Stroomtekort”, “afschakelplan” “black-out” begrippen die regelmatig in de pers verschijnen … maar wat betekent dit nu allemaal? En zal er geen stroom meer zijn in gemeente Niel deze winter?

 Zoals u weet riskeren we deze winter een stroomtekort. Waarom? Tijdens de wintermaanden verwarmen en verlichten we meer en verbruiken dus meer elektriciteit. Dit kan een onevenwicht veroorzaken op het net en leiden tot een volledige black-out. Om deze black-out te voorkomen is de regering van plan een afschakelplan te activeren. De activatie van het afschakelplan zal enkel bij extreme nood in werking treden.

Afschakelplan … euh wat?

In dit afschakelplan is België verdeeld in 8 schijven (schijf 8 tot schijf 1).

Wanneer het afschakelplan effectief geactiveerd wordt, worden hoogspanningsposten binnen een bepaalde schijf afgekoppeld en ondervindt u een tijdelijke stroomonderbreking. Deze stroomonderbreking zal ongeveer 3 uur duren, waarschijnlijk tussen 17 en 20 uur en dit in de piekperiode tijdens de winter.

In principe wordt tijdens de activatie van het afschakelplan telkens slechts 1 schijf afgeschakeld. Het afschakelen gebeurt in afdalende volgorde van schijf 8 tot schijf 1. Maar indien het nodig is kunnen ook in meerdere schijven de elektriciteit afgeschakeld worden. .

Het afschakelplan in detail? 

Klik hier 

Wat met onze gemeente Niel?

Gemeente Niel zit in schijf 2 (Geel). De kans dat het afschakelplan voor onze gemeente geactiveerd wordt is zeer klein. 

Meer info? 

Klik hier 

 

Toch willen we vragen om solidair te zijn en dus spaarzaam om te gaan met elektriciteit!

Praktische tips? 

Klik hier 

Check de stand van het Belgische net voor de komende 7 dagen 

Klik hier