Subsidie voor verenigingen met een specifieke opdracht voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector

Verenigingen die hun expertise op het vlak van participatie ter beschikking stellen van de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector kunnen een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Dit overeenkomstig het Participatiedecreet, voluit het Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.