Sven Van Gysel aangesteld als nieuwe schepen

De gemeenteraad van dinsdag 26 oktober 2021 heeft Sven Van Gysel aangesteld als nieuwe schepen. Hij volgt met onmiddellijke ingang Tom Caluwaerts op. Hij wordt bevoegd voor openbaar domein, openbaar groen, milieu en klimaat, toerisme en erfgoed.

Sven Van Gysel is al sinds 2019 actief als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van ons lokaal bestuur.