Taalvereisten

Als je voor een lokaal bestuur wil werken, moet je aantonen dat je het Nederlands op het vereiste niveau beheerst. Dat kan op verschillende manieren:

  • Op basis van de taal van het diploma dat wordt gevraagd bij je aanwerving.
  • Als je dat diploma in een andere taal behaald hebt of er geen diploma vereist is, moet je je kennis via een attest of certificaat bewijzen.

De kennisniveaus van het Nederlands zijn vastgesteld op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Het ERK telt zes vaardigheidsniveaus, aangeduid met een letter (A, B of C) en een cijfer (A 1 of 2. A1 is het laagste niveau is en C2 het hoogste.

Hieronder vind je een volledig overzicht van het ERK:

A Basisgebruiker B Onafhankelijke gebruiker C Vaardige gebruiker
A1: Breakthrough ('doorbraak') B1: Threshold ('drempel) C1: Effective operational proficiency ('effectieve operationele vaardigheid')
A2: Waystage ('tussenstap') B2: Vantage ('uitzicht') C2: Mastery ('beheersing')

Die niveaus worden afzonderlijk bepaald voor schrijven, spreken, lezen en luisteren.

Vereiste niveau per betrekking

Per niveau en aard van de functie zijn minimaal de volgende kennisniveaus van het Nederlands vereist voor onze vacatures:

  Lezen Luisteren Schrijven Spreken
Niveau A C1 C1 C1 C1
Niveau B C1 C1 B2 B2
Niveau C B2 B2 B2 B2
Niveau C, technisch en verzorgend B1 B1 B1 B1
Niveau D, administratief en verzorgend B1 B1 B1 B1
Niveau D A2 A2 A2 A2
Niveau E A2 A2 A2 A2