Taxidecreet

Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe taxidecreet van kracht. Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste informatie over dat decreet. Op zoek naar meer gedetailleerde info? Onderaan deze pagina vindt u het volledige nieuwe decreet en het besluit van de Vlaamse Regering terug.

Er zijn heel wat wijzigingen en er werden nieuwe zaken en werkwijzen ingevoerd, zoals:

  • Er is geen sprake meer van “een vergunning voor de exploitatie van een dienst met verhuur van voertuig met bestuurder”.
  • Vergunningen worden vanaf nu aangevraagd in de stad of gemeente waar de maatschappij gevestigd is. De vergunning, waarvan de voorwaarden bepaald worden door de Vlaamse Regering, is geldig voor het hele Vlaamse Gewest (en niet alleen in de stad of gemeente waar de vergunning werd aangevraagd).
  • Er is nu één formulier om een vergunning aan te vragen voor zowel een standplaatstaxi, een straattaxi, een OV-taxi of ceremonieel vervoer.

Ik wil meer weten over een bestuurderspas

Ik wil meer weten over een vergunning voor het uitbaten
van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer