Tevredenheidsonderzoek 2017

In 2014 werd er een onderzoek uitgevoerd in Niel door studenten KDG .Het onderzoek bestudeerde de tevredenheid van de inwoners van Niel over het wonen in Niel.

Hieruit zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Niel heeft reeds een aantal van deze punten verbeterd en nu hebben we het onderzoek opnieuw uitgevoerd met een licht aangepaste vragenlijst.

In de bijlage vindt u de resultaten van 2017 en worden deze vergeleken met de gegevens uit 2014.