Tewerkstelling artikel 60§7

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60§7 treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid. Hierdoor verhogen ook de kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

Deze vorm van tewerkstelling dient om deze personen na een lange periode van inactiviteit te motiveren om te werken en te leren organiseren. Er wordt een nieuw levenritme aangeleerd.

Tijdens de tewerkstelling wordt begeleiding voorzien op de werkvloer.

De tewerkstelling die het OCMW aanbiedt situeert zich ofwel in de instellingen eigen aan het OCMW ofwel in andere sociale initiatieven waarmee het OCMW samenwerkt, onder andere:

  • het Gemeentebestuur van Niel
  • de Sociale Werkplaats van IMSIR
  • WZC Maria Boodschap
  • Ecoso - De Kringwinkel

Voor wie

Iedereen die beantwoordt aan de voorwaarden om van een leefloon te genieten.
Tewerkstelling in artikel 60§7 is een beslissing van de OCMW-raad.