Tewerkstelling artikel 60§7

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Op deze manier tracht men de persoon het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

Deze vorm van tewerkstelling dient om personen na een lange periode van inactiviteit te motiveren om te werken en te leren organiseren. Er wordt een nieuw levensritme aangeleerd. Door de ervaring een zinvolle en loonvormende arbeid te verrichten, zal men zich meer gewaardeerd voelen. Dit verhoogt het zelfbeeld en helpt om zich te handhaven in de samenleving.

Tijdens de tewerkstelling wordt begeleiding voorzien op de werkvloer.

Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het OCMW kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of in andere sociale initiatieven waarmee het OCMW samenwerkt, onder andere

  • bij het Gemeentebestuur van Niel
  • in de Sociale Werkplaats van Vlotter
  • bij woonzorgcentrum Maria Boodschap
  • bij Ecoso - De Kringwinkel

Het OCMW ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en geniet als werkgever van een vrijstelling van werkgeversbijdragen.

 OCMW Niel doet voor deze hulpverlening een beroep op de tewerkstellingsdienst van Vlotter.

Voor wie

Iedereen die beantwoordt aan de voorwaarden om van een leefloon te genieten.
Tewerkstelling in artikel 60§7 is een beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Voorwaarden

Om deze maatregelen te kunnen genieten, moet u verplicht aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • een leefloon of equivalente financiële maatschappelijk hulp ontvangen en in begeleiding zijn bij het OCMW;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • geen recht hebben op volledige werkloosheidsuitkeringen.