Belastingen en retributies

Overzicht van de belastings- en retributiereglementen die van toepassing zijn voor de gemeente Niel.

Overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur worden deze gemeentelijke reglementen bekendgemaakt.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure

(zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

Wil u graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Niel?

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrieven die u interesseren.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina