Eerstelijnszone RupeLaar.

ELZ RupeLaar staat voor u klaar

In de berichtgeving rond het coronavirus wordt geregeld verwezen naar de rol die eerstelijnszones (ELZ) hierin kunnen spelen. Maar wat is de eerste lijn en een eerstelijnszone? En wat weten we over het vaccinatiecentrum in Niel?

Onder de ‘eerste lijn’ verstaan we alle lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij personen met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Denk maar aan huisartsen, apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, maatschappelijk werkers diëtisten of logopedisten. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor wie zorg of hulp nodig heeft. Een ‘eerstelijnszone’ (ELZ) wordt dus gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap.

Sinds 1 juli 2020 zijn er in Vlaanderen 60 eerstelijnszones actief. Het zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen, gezondheidswerkers en welzijnswerkers in de eerste lijn. De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Schelle vormen samen de Eerstelijnszone RupeLaar. Hier worden patiënten van een gebied van ongeveer 64.000 inwoners vertegenwoordigd. De eerstelijnszones vervangen de vroegere samenwerkingsverbanden zoals SEL (samenwerking eerste lijn) en LMN (lokaal multidisciplinair netwerk), waarin de lokale besturen nog niet mee waren opgenomen.

De eerstelijnszones zijn er om de zorg voor mensen beter mekaar af te stemmen. Het is de bedoeling dat iedere eerstelijnszone een eigen beleidsplan uitwerkt op basis van de specifieke noden in het eigen werkingsgebied. De aandacht voor de patiënt staat daarbij centraal. Daarnaast is sensibilisering ook een belangrijk taak voor elke Eerstelijnszone. Bij de eerstelijnszone RupeLaar gaat speciale aandacht naar het mentale welzijn van de jongeren (onder andere via het project ‘Warme William’), het geven van uitleg over quarantaine en isolatie en het mee behalen van de 70% vaccinatiegraad.

Vandaag worden de eerstelijnszones in heel Vlaanderen ingezet om de coronapandemie mee te bestrijden. Zo werd Eerstelijnszone RupeLaar van bij de start betrokken bij de organisatie van het triage- en testcentrum aan het ziekenhuis Rivierenland in Reet. Ze zorgde ervoor dat zorgverleners het persoonlijk beschermingsmateriaal (schorten, maskers en hygiënische gels) kregen dat de Federale overheid ter beschikking stelde. Verder werd er begin augustus 2020 een lokaal contactonderzoek opgestart, als aanvulling op het bestaande initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid en met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren. Dankzij een grote poule van gedreven vrijwilligers voorziet ELZ Rupelaar ook drempelbezoeken via COVID-coaches of plegen ze een telefoontje om aan mensen die in quarantaine of isolatie zitten te vragen hoe het met hen gaat.

 

Vaccinatiecentrum RupeLaar 

Nadat de inwoners van de woonzorgcentra en de zorgverleners aan de beurt waren geweest, kreeg ELZ RupeLaar de opdracht om de vaccinatie van het grote publiek te organiseren. Daarvoor werd als locatie het nieuwe gebouw Log!Ville in het Wetenschapspark aan de Galileilaan in Niel gekozen.

Het vaccinatiecentrum draait intussen op volle toeren. Alle info is te vinden op www.vaccinatiecentrumrupelaar.be.

Hoe gaat het echt met u ?

Piekert u? Hebt u hulp nodig of zit u met vragen?

Blijf er niet mee zitten! We zijn met velen om u te ondersteunen en helpen we u graag op weg.

Voor meer informatie over de activiteiten van ELZ Rupelaar, kan u terecht op www.rupelaar.be, www.vaccinatiecentrumrupelaar.be, de Facebook-pagina’s @gemeenteniel en www.niel.be.

In bijlage vindt u een flyer met alle contactgegevens.

Wil je graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Niel?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina