"Thuiskomen in je buurt"

Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Vlotter krijgt 40.000 euro voor participatieproject voor nieuwkomers

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) 26 projecten geselecteerd -verspreid over 55 gemeenten- om nieuwkomers in contact te brengen met autochtone Vlamingen. Elk van de proefprojecten ontvangt 40.000 euro. Daartoe behoort ook ‘Thuiskomen in je buurt’ van de buurgemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en intergemeentelijk samenwerkingsverband Vlotter. Want integreren en inburgeren gebeurt niet enkel in het klaslokaal, maar vooral in het dagelijkse leven. Normen en waarden leert u niet zozeer in een cursus, maar door met elkaar te praten.

Het initiatief om dit intergemeentelijk project op te zetten kwam er onder impuls van de gemeente Aartselaar. Aartselaar heeft reeds enkele succesvolle projecten met nieuwkomers lopen en wil deze expertise graag delen met de buurtgemeenten. Vlotter neemt als intergemeentelijk samenwerkingsverband de coördinatie in handen.

‘Thuiskomen in je buurt’ is een proeftuin waarbinnen de 5 gemeenten en Vlotter een structuur opzetten die over de grenzen van de gemeenten heen wil nadenken en experimenteren met manieren om effectieve participatie van inburgeraars in de gemeente te bewerkstelligen.

Enerzijds zal de proeftuin voortbouwen op reeds bestaande werkingen met nieuwkomers, zoals ‘Babbelplus’ in Aartselaar en andere activiteiten in buurthuizen in de regio. De gemeenten willen hun verschillende reeds bestaande ervaringen met elkaar delen en ook met innovatieve methodes experimenteren om nieuwkomers nog actiever te betrekken in hun gemeente. Het Agentschap Inburgering en Integratie en Vormingplus zijn hierbij met hun expertise onmisbare partners. Ook zullen andere lokale actoren die werken met nieuwkomers betrokken worden.

Aartselaar en de Rupelstreek zijn mee op de kar gesprongen, want het belang van dit project mag niet onderschat worden. Een sociaal netwerk is enorm belangrijk. Iemand kennen die u aan een job kan helpen. Iemand kennen waarmee u de Nederlandse taal kan oefenen. Iemand kennen die u uitlegt waarom het belangrijk is om naar het oudercontact te gaan. Wanneer iemand met migratieroots één persoon kent buiten zijn eigen etnisch-culturele kring, verdubbelen zijn kansen om naar het hoger onderwijs te gaan.

Voor meer informatie over de proeftuin kan u contact opnemen met Sarah Laevaert, stafmedewerker van Vlotter, e-mail sarah.laevaert@vlotter.be