Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Parkeerverbod aanvragen? (verhuis, plaatsen container,...)

(Dit programma werkt enkel met Google Chrome - indien u deze niet als standaard browser hebt ingesteld, kopieer de link dan na het openen en plak hem in Google Chrome)

Klik hier

 

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

  • verhuist

  • werken uitvoert aan uw woning of handelspand

  • voor langere periode dient te laden en lossen

  • ...

Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan hebt u ook een signalisatievergunning nodig.

Voorwaarden

U kunt een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren is toegestaan.

Hoe aanvragen ?

U vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan met het aanvraagformulier.

 

Concreet voor Niel 

Een vergunning inname openbaar domein moet minstens 5 werkdagen op voorhand (online) aangevraagd worden.

Voor een inname openbaar domein naar aanleiding van werken aan nutsvoorzieningen hanteren we een periode van 15 werkdagen.

Kosten

Huur borden:

TARIEF 2023: Wenst u parkeerverbodsborden (2 stuks) te huren, dan betaalt u € 39,00 per periode van 5 dagen.

De medewerkers van lokaal bestuur Niel brengen en plaatsen de borden en halen ze weer op, op de voorziene data.

Hebt u zelf parkeerverbodsborden ter beschikking, dan kan u deze uiteraard gebruiken. U hoeft dan geen parkeerverbodsborden te huren. 

Belasting voor het innemen van het openbaar domein:

Bij vooraf aangevraagde machtiging (of wijziging van machtiging) voor de inname van het openbaar domein gelden volgende tarieven:

  • de eerste 2 opeenvolgende kalenderdagen zijn gratis.
  • vanaf 2 opeenvolgende kalenderdagen tot en met 90 opeenvolgende kalenderdagen : € 0,40 per ingenomen m² per kalenderdag.
  • vanaf 91 opeenvolgende kalenderdagen tot en met 180 opeenvolgende kalenderdagen : € 0,70 per ingenomen m² per kalenderdag
  • na 180 opeenvolgende kalenderdagen: € 0,90 per m²

Bij niet vooraf aangevraagde machtiging (of wijziging van machtiging) voor de inname van het openbaar domein, of als de aanvraag tot machtiging onjuiste gegevens bevat bedraagt de belasting € 0,80 per ingenomen m² per kalenderdag. Er is geen gratis inname de eerste 2 opeenvolgende kalenderdagen.

Elk deel van een vierkante meter wordt als volle vierkante meter aangerekend.

Parkeerverbod aanvragen? 

(Dit programma werkt enkel met Google Chrome - indien u deze niet als standaard browser hebt ingesteld, kopieer de link dan na het openen en plak hem in Google Chrome) 

Klik hier