Tijdelijke plaatsing van skateramp in wijk Damman

Op 19 juni hebben 3 jongeren uit de wijk Damman komen pleiten voor het plaatsen van een skateramp in wijk Damman. Ze hadden hiervoor een petitie bij, ondertekend door 90 jongeren en ouders. Het gaat hen vooral over een kinderskateramp, die in het sportpark van Niel staat, maar waarvoor ze zelf nog te jong zijn om de afstand naar de sporthal alleen te mogen afleggen.

In overleg met het college van burgemeester en schepenen en de dienst vrije tijd, is er beslist om op hun gemotiveerde vraag in te gaan. Op 30 juli 2019 wordt deze kinderskateramp verplaatst naar de speeltuin aan de Kil, en dit tot en met eind september.

Bij deze skateramp zal een duidelijk skatereglement geplaatst worden waarin o.a. vermeldt staat dat de skateramp enkel toegankelijk is tussen 8u30 en 21u en voor kinderen tussen 8 en 16 jaar. Wordt dit reglement niet nageleefd, kan u steeds de politie hierover contacteren.

We wensen de kinderen veel skateplezier toe, het is er alleszins al zeker het weer voor.