Toekenning toelage kadervorming

Er kan een toelage verleend worden voor het volgen van een vorming die relevant is in het
kader van jeugdwerk. Deze kadervorming moet tot doel hebben de deelnemer voor te bereiden op of te vervolmaken in zijn of haar taak als jeugdwerk(st)er of - begeleid(st)er.

Deze toelage wordt toegekend door jeugdraad Niel.

Voor wie

  • De toelage wordt verleend aan alle jongeren die in het jaar waarin ze een vorming volgen,
    minstens 16 jaar zijn of worden
  • In Niel wonen en actief lid zijn van een jeugdbeweging of -vereniging in Niel

of

  • In Niel wonen en geen lid zijn van een jeugdbeweging of -vereniging in Niel

of

  • Niet in Niel wonen, maar wel actief lid zijn van een jeugdbeweging of -vereniging in Niel.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier wordt eenvoudig ter beschikking gesteld op de website van de gemeente en bij de dienst vrije tijd/jeugd.

Om een terugbetaling te krijgen, moet dit formulier samen met het betalingsbewijs op de dienst vrije tijd/ jeugd worden bezorgd of worden doorgestuurd naar jeugd@niel.be

Aanvraagformulier en reglement downloaden?

Klik hier

Kostprijs

Het totaal te verdelen bedrag van de subsidie bedraagt 900 EUR per kalenderjaar.

De aanvrager die in Niel woont en actief lid is van een jeugdbeweging of -vereniging in Niel krijgt de vorming 100% terugbetaald, met een bovengrens van 100 EUR.

Indien de kostprijs van de vorming hoger ligt dan 100 EUR zal de jeugdraad het subsidiebedrag adviseren. Per werkjaar kunnen per vereniging hoogstens 2 personen subsidie
aanvragen boven het grensbedrag.

Afhandeling

Na advies van de jeugdraad zal een medewerker van dienst jeugd de aanvrager op de hoogte brengen en de nodige de stappen ondernemen om het subsidiebedrag te laten storten op de rekening vermeld op het aanvraagformulier.