Toekomstplannen Antwerpsestraat - Boomsestraat

Deze twee straten werden door de Vlaamse Overheid, meer bepaald het AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer), aan de gemeente overgedragen.

Dus goed nieuws : eindelijk kan het gemeentebestuur werk maken en beginnen nadenken over het heraanleggen van deze 2 belangrijke verbindingsaders in onze gemeente.

En hiervoor rekenen we graag op ieders hulp en medewerking.

Laat ons alvast uw ideeën en visie weten over deze 2 straten! 

Mijn toekomstvisie