Toekomstplannen Antwerpsestraat - Boomsestraat

Deze twee straten werden door de Vlaamse Overheid, meer bepaald het AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer), overgedragen aan de gemeente.

Dus goed nieuws : eindelijk kan het lokaal bestuur werk maken van en beginnen nadenken over het opnieuw aanleggen van deze 2 belangrijke verbindingsaders.

Hiervoor rekenen we graag op uw hulp en medewerking.

Laat ons daarom via onderstaand formulier uw ideeën en visie weten over de Antwerpsestraat en de Boomsestraat!