Toekomstplannen Antwerpsestraat - Boomsestraat

Deze twee straten werden door de Vlaamse Overheid, meer bepaald het AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer), aan de gemeente overgedragen.

Dus goed nieuws : eindelijk kan het gemeentebestuur werk maken en beginnen nadenken over het heraanleggen van deze 2 belangrijke verbindingsaders in onze gemeente.

En hiervoor rekenen we graag op ieders hulp en medewerking.

Laat ons alvast uw ideeën en visie weten over deze 2 straten! 

Mijn toekomstvisie

 

Timing van de werken?

Voorlopig tijdsschema: 

  • Infomarkt : voorjaar 2019
  • Opmaak ontwerp : zomer 2019
  • Voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen: januari 2020 tot zomer 2020
  • Uitvoering van de werken : najaar 2020 tot einde 2022