Gezocht: Uitbater van kinderopvang in E. Vanderveldelaan 31

Lokaal bestuur Niel stelt een gebouw ter beschikking voor een toekomstige uitbater van een kinderdagverblijf. Het betreft een pand in de E. Vanderveldelaan 31, (2845 Niel). 

Het pand wordt verhuurd door middel van een concessie. De concessievergoeding is 50 euro per kindplaats per maand. Het eerste jaar wordt de vergoeding in verhouding gebracht tot het aantal voltijds equivalent ingeschreven kinderen. De uitbater dient los meubilair, zoals bedjes en verzorgingstafels en huishoudtoestellen zelf te voorzien. Ook schilderwerken en andere noodzakelijke werken (nodig om aan de wettelijke verplichtingen die verbonden zijn aan de uitbating van een kinderdagverblijf te voldoen) zijn uit te voeren door de uitbater. Voor deze aankopen en werken kan de uitbater een starterssubsidie aanvragen bij het lokaal bestuur Niel.

De concessie kent een looptijd van 10 jaar en is eenmaal verlengbaar met 5 jaar. 

Opstart is verplicht binnen de 6 maanden na ondertekening van de concessieovereenkomst.

De concessiehouder moet zelf de vergunning van Kind & Gezin aanvragen.

E. Vanderveldelaan 31, 2845 Niel

Dit pand zou een kinderopvang huisvesten bestaande uit 30 kindplaatsen. In het pand is er een keuken, leefruimte en aparte rustruimte. Het gebouw bestaat uit een gelijkvloerse verdieping, eerste verdieping, tweede verdieping. Er is ook een grote tuin ter beschikking. 

Aantal kindplaatsen: 30
Concessievergoeding: 1500,00 euro / maand. Dit bedrag wordt geïndexeerd. 

Voorziene datum van start ingebruikname: onmiddellijk na toewijzing

Meer info?

• Bestek (als bijlage op de website)
• Concessieovereenkomst E. Vanderveldelaan 31(als bijlage op de website)

Kom een bezoek brengen

Je kan het pand bezoeken op

  • 23 april 2024 tussen 9u en 12u
  • 14 mei 2024 tussen 13u en 17u
  • 4 juni 2024 tussen 9 en 12u

 Kom je graag een kijkje nemen? Stuur dan een e-mail naar patrimonium@niel.be en dominiek.de.bruyn@niel.be met vermelding van je naam en het aantal personen die we kunnen verwachten. 

Hoe je kandidaat stellen?

Lees het bestek en de concessieovereenkomst. In die documenten lees je wat je moet doen om je kandidaat te stellen én wat je rechten en plichten zijn tijdens de looptijd van de concessie. 

Enkele belangrijke elementen uit dit bestek vind je hieronder:

Stuur je offerte via mail naar patrimonium@niel.be  en dominiek.de.bruyn@niel.be uiterlijk tegen 6 september 2024 om 17uur . In deze mail moeten volgende stukken bijgevoegd worden:

  • Verklaring de voorwaarden van de concessie te aanvaarden (voorzien van de geldige handtekeningen)
  • verklaring op eer
  • businessplan (financieel, zakelijk en exploitatie) – (zie artikel 8 en 10 van het bestek)
  • concept van uitbating en visie op de samenwerking. – (zie artikel 8 en 10 van het bestek)

Meer info hierover vind je in het bestek.

Hoe beslist Lokaal bestuur Niel? 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de concessie van de gemeentelijke panden. 

Alle dossiers worden nagekeken en beoordeeld. Dit op basis van volgende gunningscriteria: 

  • Businessplan (30 punten)
  • Organisatieplan (25 punten)
  • Inhoudelijk plan en expertise (45 punten)

Meer info hierover vind je in het bestek.