"Huis van de Nielenaar" is uw favoriet!

Sinds 3 februari 2020 hebben het OCMW en de dienst burgerzaken hun intrek genomen in het nieuwe pand gelegen tussen het bestaande gemeentehuisgebouw en de GO! Basisschool De Parel.

OCMW en gemeente bevinden zich sindsdien op dezelfde gemeentelijke campus in de Ridder Berthoutlaan en stellen zich daar aan de inwoners van Niel voor als één organisatie.

De gemeente levert heel diverse diensten aan de burgers, gaande van het afleveren van identiteitskaarten en rijbewijzen, over registratie van adreswijzigingen en het afleveren van allerlei omgevingsvergunningen tot het ondersteunen van lokale handelaars.

In het nieuwe gebouw is ook plaats voor onze sociale dienstverlening. Het OCMW biedt diensten op maat aan voor inwoners met vragen om informatie en advies over wonen, werk, gezin en relatie, gezondheid, administratie, financiële of materiële ondersteuning, enz. Het maakt hen wegwijs in topics als pensioenen, mantelzorg, aangepast vervoer, vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking, huishuur, verwarmingstoelagen, en andere. De maatschappelijk assistenten van het OCMW bieden passende hulp aan iedereen die er nood aan heeft.

Ook de externe partners van gemeente en OCMW, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, het Huis van het Kind, de VDAB, en de lokale politie blijven in het nieuwe gebouw ten dienste staan, op afspraak of tijdens wekelijkse of maandelijkse zitdagen.

Al wie naar de Ridder Berthoutlaan komt, wordt door de medewerkers van het algemeen onthaal klantgericht ontvangen en begeleid naar de juiste gesprekspartners.

Het nieuwe pand is daarom de unieke toegangspoort voor alle diensten van OCMW en gemeente. Bezoekers kunnen er gebruik maken van een aangename en goed uitgeruste gemeenschappelijke ontvangst- en wachtruimte.

Het gemeentebestuur zocht naar een geschikte naam voor de nieuwe gemeentelijke campus en gaf u als inwoner van Niel het laatste woord. Daartoe kon de bevolking online en via stembiljetten haar voorkeur uitspreken voor één van drie mogelijkheden: “Huis van de Nielenaar”, “Nielhuis” of “Nielderhuis”. De eerste optie haalde het met 42% van de stemmen en een neuslengte voorsprong op “Nielderhuis” (39%), zo werd begin maart 2020 bekend gemaakt.

In het “Huis van de Nielenaar” werken gemeente en OCMW voornamelijk op afspraak. Daarmee kunnen we de inwoners professioneel en snel van dienst zijn op de dag en het tijdstip dat hen het beste past. Bovendien hoeven mensen zo niet onnodig te wachten tot ze aan de beurt zijn en kunnen ze met zekerheid geholpen worden door een medewerker met kennis van zaken.

Een afspraak maken kan online, telefonisch of persoonlijk bij de onthaalmedewerkers in het “Huis van de Nielenaar”. De website van de gemeente (https://www.niel.be/faq-dienstverlening-op-afspraak) verschaft uitgebreid informatie over wat, wanneer en hoe.