Vacature medewerker verkeersveiligheid

1 Medewerker Verkeersveiligheid (startbaan)

 

Contractueel – Voltijds - Bepaalde duur

(1 jaar met mogelijkheid tot verlenging)

 

 Taken medewerker verkeersveiligheid (niet limitatief):

 • Aanspreekpunt voor verkeer en mobiliteit in de gemeente;
 • Beheren verkeersbordendatabank en register aanvullende verkeersreglementen;
 • Monitoring schoolomgevingen;
 • Gemachtigd opzichter aan de schoolpoorten en begeleiding voetpool;
 • Assistentie bij fietsgraveringen en fietscontrole;
 • Administratieve taken rond verkeerssignalisatie, verkeersveiligheid;
 • Meewerken aan sensibiliserende acties rond verkeer & verkeersveiligheid
 • Verkeerstellingen.

 

 • Aanwervingsvoorwaarden:
 • Jonger zijn dan 26 jaar;
 • Laaggeschoold zijn;
 • Niet meer leerplichtig zijn;
 • In het bezit van alle politieke en burgerrechten;
 • Medisch geschikt zijn.

 

 

 • De selectieprocedure bestaat uit: 
 • een schriftelijke en mondelinge proef. 

 

 Meer info:  bij de personeelsdienst 03/451.11.21 (22)

 

 Kandidaturen: uiterlijk tegen 1 september 2019.

 

 Solliciteer nu