Vacatures standplaatsen Niel Jaarmarktkermis 2019

Het Gemeentebestuur van Niel meldt de openstaande vacatures van volgende standplaatsen:

 

Kermis: Niel Jaarmarktkermis

Datum: zaterdag 2 november 2019 tot en met dinsdag 12 november 2019

Toewijzing: contract van 1 dienstjaar. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren

1. Attractietype: Booster/Freak out, Afterburner/ Eclipse… EN / OF Attractietype: Funhouse / Cake Walk…

Afmetingen: maximaal 18,00 meter voorgevellengte op maximaal 11 meter diepte

2. Attractietype: Booster/Freak out, Afterburner/ Eclipse / Move It / Polyp…

Afmetingen: maximaal 20,00 meter voorgevellengte op maximaal 20 meter diepte

3. Attractietype: apenspel/coca cola spel/clownspel/Loterijspel…

Afmetingen: maximaal 10,00 meter voorgevellengte op maximaal 6 meter diepte

4. Attractietype: Kindertrein / Kindermolen…

Afmetingen: maximaal 10,00 meter voorgevellengte op maximaal 10 meter diepte

Inlichtingen

Dienst Evenementen / Vrije Tijd ( Guy De Wachter )

Kandidaatstelling

Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur van Niel - Dienst Evenementen / Vrije Tijd- Ridder Berthoutlaan 1 - 2845 Niel ten laatste vrijdag 13 september 2019 en dit:

 • hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
 • hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
 • hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

 

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • naam, voornaam en/of firmanaam
 • adres
 • e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
 • afmetingen van de kermisattractie
 • omschrijving van de kermisattractie
 • afmetingen van caravan(s) en/of woonwagen(s)
 • afmetingen van het stroomaggregaat

 

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

 • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
 • attest van de keuring betreffende elektriciteit
 • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
 • attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s
 • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid
 • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft
 • kopie van de ‘machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’ voor eigen rekening