Vacatures standplaatsen Niel Jaarmarktkermis 2022

Het Gemeentebestuur van Niel meldt de openstaande vacatures van volgende standplaatsen:

Kermis: Niel Jaarmarktkermis

Datum: zaterdag 4 november 2022 tot en met maandag 14 november 2022.

Toewijzing: contract van 1 dienstjaar. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren.

Attractietype: Booster/ Eclipse… EN / OF Attractietype: Funhouse / Cake Walk /…
Afmetingen: maximaal 18,00 meter voorgevellengte op maximaal 11 meter diepte.

Attractietype: Booster / Eclipse / Move It / Polyp / Jumper..
Afmetingen: maximaal 20,00 meter voorgevellengte op maximaal 22 meter diepte.

Attractietype: apenspel/coca cola spel/clownspel/Loterijspel/Boogschieten…
Afmetingen: maximaal 10,00 meter voorgevellengte op maximaal 6 meter diepte.

Attractietype: Kindertrein / Kindermolen…
Afmetingen: maximaal 10,00 meter voorgevellengte op maximaal 10 meter diepte
Inlichtingen: Dienst Evenementen / Vrije Tijd (Guy De Wachter).

Attractietype: apenspel/coca cola spel/clownspel/Loterijspel/Boogschieten…
Afmetingen: maximaal 8 meter voorgevellengte op maximaal 10 meter diepte.

Kandidaatstelling
Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur van Niel - Dienst Evenementen / Vrije Tijd - Ridder Berthoutlaan 1 - 2845 Niel – vrijetijd@niel.be ten laatste vrijdag 2 september 2022 en dit:

 • hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
 • hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
 • hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • naam, voornaam en/of firmanaam
 • adres
 • e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
 • afmetingen van de kermisattractie
 • omschrijving van de kermisattractie
 • afmetingen van caravan(s) en/of woonwagen(s)
 • afmetingen van het stroomaggregaat

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

 • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
 • attest van de keuring betreffende elektriciteit
 • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
 • attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s
 • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid
 • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft
 • kopie van de ‘machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’ voor eigen rekening