Verander uw gazon in een bloemenweide!

Gepubliceerd op dinsdag 12 januari 2021 9.30 u.
In het kader van de campagne Bye Bye Grass, welke tot doel heeft talloze gazons te laten evolueren of her in te richten tot natuurlijke vegetatie en met het oog op een leuke lente en zonnige zomer, heeft het lokaal bestuur Niel 1000 pakketjes bloemenmengsel “Honey Bee” aangekocht.

Honey Bee is een bloemenmengsel dat 11 bloemensoorten bevat, wat voor pracht en praal kan zorgen in ieders tuin. En wie kan dit nu niet gebruiken in deze sombere tijden?

Een bloemenweide is trouwens extra aantrekkelijk voor bijen, vlinders en hommels. Voor een mooi resultaat te verkrijgen, is het het beste dat dit mengsel in het voorjaar wordt gezaaid. Alle gezinnen in Niel kunnen hier hun pakketje bestellen tot 15 maart 2021 (of tot zolang de voorraad strekt). Er is 1 pakketje per gezin voorzien. Het bloemenmengsel wordt op een coronaveilige manier aan huis bezorgd in de brievenbus.

Bestel hier.

Hoe creëer ik een bloemenweide?

Wanneer er nu gazon ligt moet de graszode verwijderd worden. Doorfrezen van de grasmat is beslist niet voldoende: er komt daarna te veel gras op, dat de kruidenplanten wegconcurreert. Als er sprake is van een voedselrijke bovengrond en een schralere ondergrond kan het terrein diep doorgefreesd worden, zodat de voedselrijke bovengrond zich vermengt met de schralere ondergrond. Als er geen schrale ondergrond is kan beter alleen oppervlakkig gefreesd worden. Hoe voedselarmer de grond is, hoe minder concurrentie de kruiden zullen ondervinden van grassen. Als de bovengrond voldoende fijn en kruimelig is, kan er gezaaid worden.

De bloemzaden zijn vaak erg fijn. Om het uitstrooien makkelijker te maken kan het zaad gemengd worden met wat wit of rijnzand. Voor een mooi regelmatig zaaibeeld wordt kruislings gezaaid, de eerste helft van het zaad in banen in een hoek van 45 graden met de perceelsgrens, en daarna de andere helft in banen die daar loodrecht op liggen. Na het inzaaien de zaden licht inharken.

Inhoud zakje goed voor max 10m²

HONEY BEE

Categorie: bijen- en insectenmengsels, eenjarige veldbloemenmengsels, veldbloemen.

Beschrijving:

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 11 componenten en zeer geschikt voor alle gronden. Bloeit tot eerste vorst!

Inzaai : lente, 15-20 kg/ha

Hoogte : 80-100 cm

(Meer)jarigheid : eenjarig

Bodem : alle grondsoorten