Vereenvoudigde verblijfscontrole van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Meer info en voorwaarden: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo

Iedereen die een IGO krijgt, moet een hoofdverblijfplaats in België hebben én er ook werkelijk en zonder onderbreking verblijven. De Federale Pensioendienst controleert dat. Ontvangt u een gewoon pensioen (een rust-of overlevingspensioen)? Dan gelden deze controles niet.

Wat is er sinds 01/07/2019 veranderd voor personen met een IGO?

De verblijfscontrole is vereenvoudigd. In principe hoeft u niet meer naar het gemeentehuis om het verblijfsbewijs dat u minstens 1x per jaar ontvangt van de Federale Pensioendienst, te laten invullen om uw aanwezigheid in België te bevestigen. Deze aanwezigheidscontrole verloopt nu via de postbode van bpost die op een willekeurige dag bij u thuis zal aanbellen.

  • U bent thuis? Perfect! Toon uw identiteitskaart aan de postbode. Alles is in orde: je hoeft verder niets te doen. De Pensioendienst zal uw IGO verder uitbetalen.
  • U bent niet thuis? Wees gerust, de postbode zal binnen een termijn van 21 dagen nog op 2 andere datums langskomen. Bent u thuis tijdens 1 van deze passages? Alles in orde, u hoeft verder niets te doen. De Pensioendienst zal uw IGO verder uitbetalen.
  • U was niet thuis tijdens de 3 bezoeken van de postbode? De postbode zal een verblijfsbewijs met een begeleidende brief in uw brievenbus steken. Vanaf dat moment heeft u 5 werkdagen om dat verblijfsbewijs te laten invullen door de gemeente en terug te sturen.

Wat nog?

  • Als u een IGO ontvangt, moet u altijd op voorhand uw tijdelijke verblijven melden als
    • U meer dan 21 opeenvolgende dagen van huis bent, maar binnen België blijft.
    • U naar het buitenland gaat.
  • Meld elk verblijf vooraf, wat de duur ervan ook is.

Doet u dit niet, dan schorst de Pensioendienst uw IGO voor een maand.

 

Een vraag over uw pensioen of IGO? Bel de gratis Pensioenlijn 1765 (hou uw rijksregisternummer bij de hand).