Vereenvoudigde verblijfscontrole van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Meer info en voorwaarden: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo

Ieder die een IGO krijgt, moet een hoofdverblijfplaats in België hebben én er ook werkelijk en zonder onderbreking verblijven. De Federale Pensioendienst controleert dat. Ontvang je een gewoon pensioen (een rust-of overlevingspensioen)? Dan gelden deze controles niet voor jou.

Wat verandert er vanaf 01/07/2019 voor personen met een IGO? De verblijfscontrole is vereenvoudigd. In principe hoef je niet meer naar het gemeentehuis om het verblijfsbewijs dat je minstens 1x per jaar ontvangt van de Federale Pensioendienst, te laten invullen om je aanwezigheid in België te bevestigen. Voortaan zal de postbode van Bpost bij je thuis aanbellen, op een willekeurige datum.

 • o Je bent thuis?
  • ? Perfect! Toon je identiteitskaart aan de postbode. Alles is in orde: je hoeft verder niets te doen. De Pensioendienst zal uw IGO verder uitbetalen.
 • o Je bent niet thuis?
  • ? Wees gerust: de postbode zal binnen een termijn van 21 dagen nog op 2 andere datums langskomen. Ben je thuis tijdens 1 van deze passages? Alles is in orde: je hoeft verder niets te doen. De Pensioendienst zal uw IGO verder uitbetalen.
 • o Je was niet thuis tijdens de 3 bezoeken van de postbode?
  • ? De postbode zal dan een verblijfsbewijs met een begeleidende brief in je brievenbus steken. Vanaf dat moment heb je 5 werkdagenom dat verblijfsbewijs te laten invullen door het gemeentehuis en terug te sturen.

Wat blijft behouden?

 • Als je een IGO ontvangt, moet je altijd op voorhand uw tijdelijke verblijven melden als:
  • o Je meer dan 21 opeenvolgende dagen van huis bent, maar binnen België blijft.
  • o Je naar het buitenland gaat. Meld elk verblijf vooraf, wat de duur ervan ook is.

 Doe je dit niet, dan schorst de Pensioendienst uw IGO voor een maand.

 

!!!!! Een vraag over je pensioen of IGO - Bel de gratis Pensioenlijn 1765 (hou je rijksregisternummer

 bij de hand)