Kamer of woning verhuren via online boekingsplatform

Ook in onze regio kiezen steeds meer mensen ervoor om een kamer, appartement of hun woning te verhuren aan toeristen via online boekingsplatformen zoals Airbnb of Booking.com. Daarom willen we burgers graag informeren over de belangrijkste veiligheidsnormen en regelgeving hierrond. Zo verhuur je met een gerust hart!

Meldingsplicht

Een Airbnb wordt beschouwd als verhuur met toeristische oogmerk en moet daarom voldoen aan de regelgeving uit het logiesdecreet. Elke kamer, appartement of woning die wordt aangeboden via Airbnb, ook al is dat maar één keer, moet gemeld worden aan Toerisme Vlaanderen.

Minimale veiligheid garanderen
Brandveiligheid

Zodra een kamer, appartement of woning aangeboden wordt voor verhuur (via Airbnb), is het nodig om aan een aantal basisnormen voldoen op vlak van bijvoorbeeld brandveiligheid. Als aanbieder van een Airbnb moet je dit kunnen aantonen met een brandveiligheidsattest. Daarnaast plaats je best rookmelders en CO-meters. Zorg ook voor een brandblusapparaat en duid de nooduitgang goed aan, zodat gasten bij een brand vlot de uitweg vinden.

Gebeurt er toch een ongeval? Dan is het belangrijk dat de gasten snel de juiste contactgegevens van de noodcentrale, de huisartsenwachtpost, … vinden. Voorzie daarom een lijst met lokale noodnummers.

Verzekeringen

Als aanbieder van een Airbnb beschik je over een brandverzekering en een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” voor het logies en het verhuur ervan. 

Conformiteit

Het pand waarin het logies is gelegen, moet ook beantwoorden aan de minimale basisnormen op vlak van veiligheid en gezondheid (conformiteit), opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen. Enkele aandachtspunten: voorzie een leuning aan de trap, zorg voor een veilige elektrische installatie en een veilig verwarmingstoestel. In de checklist ‘Woningscan in 1-2-3’ kan je de basisnormen nalezen. 

Tot slot dien je de stedenbouwkundige regels te volgen. Als het nodig is, moet een functiewijziging worden aangevraagd.