Verkiezingen voor het Europees parlement

Op zondag 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees parlement.

Wie mag op 9 juni 2024 deelnemen aan de Europese verkiezingen?

Als je wil stemmen voor het Europees parlement, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • een EU-burger zijn
  • gedomicilieerd zijn in Niel
  • minstens 16 jaar zijn (op de dag van de verkiezingen)
  • kiesgerechtigd zijn
  • geregistreerd zijn op de kiezerslijst

Registreren op kiezerslijst

Niet-Belgen (EU-burgers) kunnen enkel deelnemen aan de verkiezingen als ze zich hebben ingeschreven op de kiezerslijst. Dit was mogelijk tot 31 maart 2024. Belgen hoeven zich niet te registeren, want ze zijn verplicht om te gaan stemmen.

Belgen in België

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Op 21 december 2023, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd ter bevestiging van de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement; dit naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de wet van 01/06/2022 gedeeltelijk vernietigd had.

Deze nieuwe wet bepaalt het volgende:

Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan, maar de stemming zal voor deze jongeren niet verplicht zijn.

Meer info? Stemrecht voor 16-18 jarige Belgen

Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Meer info? Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Europeanen die verblijven in België (niet-Belg)

Burgers van een lidstaat van de EU die in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Zij kunnen zich tot uiterlijk 31 maart inschrijven via:

Meer info? Stemrecht voor Europese burgers

Wat na je inschrijving?

De dienst burgerzaken onderzoekt je registratie. Na goedkeuring van je registratie door het college krijg je officieel bericht dat je ingeschreven bent op de kiezerslijst.

Als je in het verleden al ingeschreven werd op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen (bijvoorbeeld voor de verkiezingen van 26 mei 2019 of van 25 mei 2014), hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je kan dit zelf nakijken via de applicatie Mijn Dossier www.mijndossier.rrn.fgov.be of navragen op het gemeentehuis.