Verloning

In de Vlaamse lokale besturen worden functies ingedeeld in vijf niveaus, op basis van het vereiste diploma: van E tot A. Binnen de niveaus D tot A wordt daarbovenop nog een onderscheid gemaakt tussen graden: zo zijn er basisgraden (bv. C1-C3) en hogere graden (bv. C4-C5).

Een functie bij een lokaal bestuur wordt steeds op een bepaald niveau ingeschaald. Bijvoorbeeld: administratief medewerkers zitten op C1-C3, maatschappelijk assistenten op B1-B3-niveau, ...

Elke graad is gekoppeld aan opeenvolgende salarisschalen. Op basis van anciënniteit en evaluaties kan je in een hogere loonschaal terecht komen. Dat noemt men de ‘functionele loopbaan’.

Voorlopig is er nog geen online tool ter beschikking waar je jouw toekomstig loon kan berekenen. Wil je echter graag een idee krijgen van het loon dat je in een bepaalde functie mag verwachten? Stuur dan gerust een mailtje naar personeel@niel.be en wij maken met plezier een zo correct mogelijke simulatie voor jou.