Verwaarloosde woningen en gebouwen

Woningen of gebouwen met gebreken of verval aan de buitenzijde kunnen een negatieve invloed hebben op de buurt. Daarom treedt ons lokaal bestuur op tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.

Wat betekent “verwaarloosd”?

Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd als er gebreken worden vastgesteld aan de buitenmuren, het voegwerk, de schoorsteen, de dakbedekking, het dakgebinte, het buitenschrijnwerk, de kroonlijst of de dakgoten. Dit moet vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en genoteerd kunnen worden. We voeren controles uit en brengen de betrokken eigenaars op de hoogte wanneer hun pand als verwaarloosd wordt beschouwd.

Wat zijn de gevolgen?

  • Het pand wordt opgenomen in het gemeentelijk register verwaarlozing.
  • Zolang de verwaarlozing niet opgelost wordt, volgt elk jaar een heffing.
  • Is het pand niet bewoond gedurende een jaar? Dan wordt het opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister en mogelijks ook in het Vlaams register van ongeschikte en onbewoonbare woningen.
  • Er rust een recht van voorkoop op het pand. Dit geeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het lokaal bestuur de mogelijkheid om jouw woning of gebouw bij verkoop aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Zij krijgen dus voorrang.
  • Wanneer eigenaars niet bereid zijn om hun verwaarloosde en/of leegstaande pand vrijwillig op de woningmarkt te brengen, geldt het sociaal beheersrecht: de woning wordt voor minstens negen jaar in beheer gegeven aan het lokaal bestuur of een sociale woonorganisatie. Zij renoveren dan de woning en verhuren die op de sociale woningmarkt aan de wettelijk vastgelegde huurprijzen. De termijn van negen jaar kan zelfs verlengd worden om de kosten van de werkzaamheden te recupereren.

Wat kan je doen?

  • Onderhoud jouw woning niet alleen aan de binnenkant, maar zorg er ook voor dat het buitenaanzicht netjes is. Zelfs al is jouw woning verhuurd, dan ben je als eigenaar verantwoordelijk voor het buitenaanzicht.
  • Ontvang je toch een administratieve akte? Dan heb je 30 kalenderdagen de tijd om een gemotiveerd bezwaar tegen de opname in te dienen.
  • Als de opname gegrond is maar je gaat verbouwen of bent de nieuwe eigenaar, kan je in bepaalde gevallen een vrijstelling van de heffing aanvragen.
  • Los de gebreken op en vraag vervolgens een schrapping aan bij de gemeente.

Voor meer info, contacteer het Woonloket op wonen@niel.be of 03 451 11 10.

Belastingreglement

Klik hier