Vlaamse overheid lanceert nieuw portaal voor inspraak over omgevingsplannen- en projecten

Als burger heeft u het recht om uw mening te geven over plannen en projecten die uw (leef)omgeving beïnvloeden. Daarom heeft de Vlaamse overheid het IBO (Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving)-portaal opgezet waarop u alle informatie terugvindt over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting).
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Per inspraakperiode staat duidelijk aangegeven:

 • waar meer informatie te vinden is
 • in welke fase het plan of project zit
 • hoe, waar en wanneer u een reactie kan doorgeven

Via https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ vindt u alle plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Met de zoekfunctie kan u ook snel filteren op projecten waar u als Nielenaar uw stem in kan laten horen. Opgelet! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie. Voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

IBO-portaal