Slemwerken in onze Nielse straten

Wat zijn slemwerken ?

Het aanbrengen van een slemlaag zorgt ervoor dat een verarmd asfaltoppervlak dat door de jaren heen poreus geworden is en eerste tekenen van scheurvorming vertoont opnieuw verrijkt wordt en waterdicht gemaakt wordt. Door het plaatsen van een slemlaag wordt de veroudering van het wegoppervlak tegengegaan omdat de loskomende begrinding van de toplaag opnieuw wordt vastgelegd, de bitumineuze verharding opnieuw wordt beschermd met een waterdichte laag met als gevolg dat de levensduur van de weg met jaren wordt verlengd.

 

Op regelmatige basis trachten we beurtelings onze Nielse straten van een nieuwe slemlaag te voorzien. Naargelang de staat van de wegen wordt er 2 dagen gewerkt. De eerste dag om de straat te bestrijken en de tweede dag gebeurt het slemmen op de bestrijking. In principe kan men 3 uur na de bestrijking en na het slemmen terug voorzichtig over de weg rijden. 

 

Enkele dagen voor de werken krijgen de omwonenden een bewonersbrief in de bus met de aangekondigde werken, zodat tijdig iedereen zijn wagen kan verplaatsen. Er is echter een groot nadeel : bij slecht weer kunnen de werken niet uitgevoerd worden, waardoor de opgegeven datum doorgeschoven wordt.

 

Wat met de afvalophaling ?

Indien de afvalophaling samen valt met het slemmen van de straten, gelieve uw afval tijdig (vanaf 19u de dag voordien) vooraan aan uw huis te plaatsen. Het gemeentepersoneel zal de vuilniszakken centraliseren voor IGEAN.

 

Volgende straten staan nog op stapel :

- Schuttershofstraat voorzien op 28 augustus (bestrijking) en 29 augustus (slemmen).

- Eerste Meistraat voorzien op 28 augustus (bestrijking) en 29 augustus (slemmen).

- Hellegat voorzien op 28 augustus (bestrijking) en 29 augustus (slemmen). Om een doorgang te creëren zal het paaltje op de brug naar Noeveren verwijderd worden.

- Landbouwstraat voorzien op 28 augustus (bestrijking) en 29 augustus (slemmen).

 

- Lode Zielensstraat voorzien op 29 augustus (slemmen).

 

- Kruispunt en straten Elisabethplein - Kapelstraat voorzien op vrijdag 31 augustus (slemmen).