Vragenkwartiertje

Voor elke gemeenteraad kunnen burgers een vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Zij dienen hun vraag schriftelijk binnen te leveren minstens 30 minuten voor aanvang van de gemeenteraad bij de voorzitter van de gemeenteraad of de algemeen directeur. 

De vraag kan gericht zijn naar het gemeentebestuur of één van de raadsleden. Het antwoord mag mondeling of schriftelijk gegeven worden.