Vrijstelling van belasting op Duitse pensioenen voor voormalige dwangarbeiders

PUBLICATIE WEBSITE: 5.10.2017

De belastingadministraties van België en van Duitsland zijn maatregelen overeengekomen ten gunste van de inwoners van België die een uit Duitsland afkomstig oorlogspensioen ontvangen. 

De vrijstelling die al sinds 2012 wordt toegekend voor de pensioenen die zijn toegekend aan de voormalig gedeporteerden, werd uitgebreid tot andere oorlogspensioenen. 

Die vrijstelling wordt evenwel niet automatisch verleend. De personen die denken dat ze er recht op hebben moeten een bezwaarschrift indienen bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland. 

Als u evenwel al een vrijstelling kreeg op grond van een eerder ingediend bezwaarschrift, is het in principe niet meer nodig om een nieuw bezwaarschrift in te dienen. Eenmaal die vrijstelling verkregen is, zal ze in principe immers automatisch worden toegepast op de pensioenen die de volgende jaren worden ontvangen. 

 

Meer info Federale Pensioendienst : https://www.sfpd.fgov.be/nl