Vuurwerk

Zelf vuurwerk afsteken is levensgevaarlijk: het zorgt vaak voor ernstige verwondingen bij mensen, grote schade aan woningen en door de luide, onverwacht knallen raken dieren in paniek. Bovendien is het ongezond: er komt namelijk fijn stof vrij, dat nadien ook nog eens de bodem en riolen vervuilt.

Daarom is het in onze gemeente verboden om vuurwerk af te steken, ook op de jaarwisseling. Zo sluiten we aan bij het algemene Vlaamse verbod op vuurwerk.

Samen met de andere Rupelgemeentes hebben we dit laten opnemen in de Politiecodex (deel A, afdeling 2.7, artikel 2.7.3). Boetes kunnen oplopen tot € 350. Merkt u dat er vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit dan bij de politie op de nummers 112 of 101.

Wil u het nieuwe jaar toch “knallend” inzetten? Bezoek dan een georganiseerde vuurwerkshow!